koulutus, kouluttautuminen

Seuran koulutussuunnitelma

Seuralla on koulutussuunnitelma seuraihmisten, ohjaajien, tuomarien ja valmentajien kouluttamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Tulevista koulutuksista kerrotaan seuran nettisivuilla ja sähköpostitse jaostoittain. Koulutustarjontaa on kaikille ravitsemuksesta, välinehuollosta, valmennuksesta, tuomaritoiminnasta tai vaikkapa hygieniapassikoulutuksesta kiinnostuneille. Jos olet halukas kouluttautumaan, ota yhteyttä kyseisen jaoston puheenjohtajaan

Aiemmin muista lajiryhmistä hankittu ohjaaja- tai valmentajakoulutus sekä -kokemus edesauttavat uuden oppimista ja saattavat lyhentää koulutusaikoja. Monipuolisesta tieto- ja taitopohjasta ei ole koskaan haittaa – päinvastoin. Ja toisaalta aivan ilman omaa kokemusta liikunnasta tai kilpaurheilusta voi lähteä mukaan toimintaan. Tätä varten lajiliitoilla on omat koulutusjärjestelmänsä.

Koululaisesta opiskelijaksi

Urheilijamme siirtyessä yläasteelta toisen asteen opinahjoon on tehtävä useita valintoja. On valittava mahdollinen päälaji, harraste- tai kilpataso sekä varsinainen koulu mahdollisesti toiselta paikkakunnalta. Kannattaa muistaa, että huippu-urheilijan tie on vaativa ja monilta se jää lopulta haaveeksi. Kokemus eri lajeista on osoittanut, että urheilu-uran jälkeen Suomessa pitää olla jonkintasoinen koulutustausta ja pohja, mistä ponnistaa kohti työelämää.

Suomen Olympiakomitean laatima urheilijan ura opas antaa osviittaa valintojen helpottamiseksi. Lisää neuvoja ja ohjeita antavat seuramme valmentajat ja urheilijat, jotka ovat useissa eri opinahjoissa opiskelleet.

Opas sisältää muun muassa:

Nuorten urheilijoiden koulutusmahdollisuudet Suomessa

1. Urheilulukiot ja urheiluammattioppilaitokset
2. Urheilupainotteiset lukiot ja ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset
3. Urheiluopistojen tarjoamat mahdollisuudet
4. Urheiluakatemiat
5. Puolustusvoimien Urheilukoulu

Huippu-urheilijoiden uraohjelma (ACP):  www.huippu-urheilija.fi

Puhtaasti paras

Erityistehtävän saaneet urheilulukiot, erityistehtävän saaneet ammattioppilaitokset

Urheilupainotteiset lukiot

Ammatillista ja ammattikorkeakoulutusta antavat oppilaitokset

Urheilu- ja liikuntaopistot

Urheiluakatemiat

Poliisi AMK

Puolustusvoimat

Koordinaattorien ja valmennusvastaavien sekä urheiluoppilaitosten lajiliittojen yhteyshenkilöt

Linkki ura-oppaaseen: ura-opas 2015.

Suomen Urheiluliiton koulutustarjonta

SUL:n koulutustarjonta kattaa tuomari-, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen. Yleisurheilun lasten yleisurheiluohjaajatutkinnon osalta yhteys HämSY:n kouluttajaan eli Paula Laaksoon. Seura kustantaa ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sillä edellytyksellä, että ohjaaja sitoutuu ohjaa-maan seurassa vähintään kolmen vuoden ajan.

Seuran yleisurheilukoulun ohjaajat ja seuravalmentajat koulutetaan tässä ohjelmassa. Lasten harrasteryhmien (5-9 vuotiaat) ohjaus edellyttää lasten yu-ohjaajatutkintoa (TASO 1), 10 – 15 vuotiaiden harrasteryhmän ohjaajien on käytävä nuorten yu-ohjaajatutkinto. Kilparyhmien osalta koulutustasovaatimus on nuorisovalmentajatutkinto (TASO 2) tai valmentajatutkinto (TASO 3) jatkokoulutuksineen.

Kilpailujen järjestämisen vuoksi seura kouluttaa vanhempia ja toimihenkilöitä tuomaritehtäviin säännöllisesti.

SUL:n koulutus sisältää:

Lasten yleisurheiluohjaajatutkinto 
Nuorten yleisurheiluohjaajatutkinto
Nuorisovalmentajatutkinto
Valmentajatutkinto
Valmentajan ammattitutkinto
Valmentajien jatkokoulutus
Juoksu- ja maratonkoulun ohjaajakoulutus
Toimitsija- ja tuomarikoulutus
Kilpailujärjestäjäkoulutus
Seurakoulutus
Opekoulutus

Linkki: http://www.yleisurheilu.fi/seurat/koulutus

Linkki: http://www.hamsy.net/koulutus2/

Sul_koulutus

KUVA 1: SUL:n koulutustarjonta (klikkaa kuva suuremmaksi)

Maastohiihto ry:n koulutustarjonta

SHL:n maastohiihdon koulutustarjonta kattaa ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen. Kurssien osal-ta yhteys Hämeen hiihtoon. Seura kustantaa ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sillä edellytyk-sellä, että ohjaaja sitoutuu ohjaamaan seurassa vähintään kolmen vuoden ajan.

Seuran hiihtokoulun ohjaajat ja seuravalmentajat koulutetaan tässä ohjelmassa. Lasten harras-teryhmien (5-9 vuotiaat) ohjaus edellyttää starttikurssia, 10 – 15 vuotiaiden harrasteryhmän oh-jaajien on käytävä vähintään I-tason ohjaajatutkinto. Kilparyhmien osalta koulutustasovaatimus on hiihdon I-tason valmentajatutkinto (TASO I) tai valmentajatutkinto (TASO II) jatkokoulutuksineen.

Linkki: http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/valmennus-ja-koulutus/koulutus/ohjaajakoulutus/

Linkki: http://www.hameenhiihto.fi/koulutus/

valmentajankoulutuskaavio-SMH

KUVA 2: SMH:n koulutustarjonta (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Voimanoston koulutustarjonta

– yhteys Suomen voimanostoliiton pääsihteeriin.

– tarjolla tuomari- ja valmentajakoulutusta yhteistyössä Suomen painonnostoliiton kanssa.

Linkki: http://www.suomenvoimanostoliitto.fi/

Hämeen liikunnan ja urheilun koulutustarjonta

HLU järjestää koulutusta:

lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille
aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajille
ikääntyvien ohjaajille ja vertaisohjaajille
seuratoimijoille
opettajille
nuorille
varhaiskasvattajille
aamu- ja iltapäiväohjaajille
kerho-ohjaajille
kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille
järjestyksenvalvojille

 

HLU tuottaa lisäksi laadukasta ja asiantuntevasti räätälöityä koulutusta avoimina koulutuksia ja tilauskoulutuksina. Avoimet koulutuksen julkaistaan koulutuskalenterissa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Koulutukset ovat kaikille suunnattuja eli paikalle voi tulla myös yksityisenä henkilönä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä HLU:n jäsenyyttä.

Linkki: http://www.hlu.fi/koulutus/