OP maastojuoksu CUP 21.9.20 II osa Tamme

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske

Kilpailun sarjat: M7; M09; N09; M11; N11; M13; N13


M7 Miehet 7 vuotta 1 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Patrick Valkama                    4.23,1
 2. Tobias Munck                      5.04,3     41,2
 3. Luka Valkama                      5.07,1     44,0
 4. Tommi Saaristo                     5.09,0     45,9
Sarjaluettelo

M09 Miehet 9 vuotta 1 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Aapo Hieperi                      4.16,5
 2. Kasper Munck                      4.26,8     10,3
 3. Eero Vihervaara                    4.57,8     41,3
Sarjaluettelo

N09 Naiset 9 vuotta 1 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Sofi Saren                       4.31,0
 2. Noora Saaristo                     4.31,7     0,7
 3. Veera Valkama                     4.50,1     19,1
Sarjaluettelo

M11 Miehet 11 vuotta 1 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Eino Korpela                      3.30,0
 2. Miro Koski                       4.54,3    1.24,3
Sarjaluettelo

N11 Naiset 11 vuotta 1 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Vendi Lehtimäki                    3.30,4
 2. Nia Kytäjä                       3.30,9     0,5
 3. Taika Kuusela                     3.49,2     18,8
Sarjaluettelo

M13 Naiset 13 vuotta 2 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Niilo Laukkanen                    9.31,4
Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 2 km

Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

 1. Miranda Lehtimäki                   7.31,9
Sarjaluettelo