Ryske on valittu Osuuskauppa Hämeenmaan Kannustajat-ohjelmaan!

Ohjelmassa jaetaan tänä vuonna yhteensä 60 000 euroa mukana äänestyksessä oleville toimijoille suhteessa niiden saamiin ääniin. Jokainen toimija saa kuitenkin vähintään 300 euroa ja enintään 3 000 euroa.

Sähköpostiosoitteensa S-ryhmän käyttöön luovuttaneet Hämeenmaan asiakasomistajat ovat saaneet sähköpostiinsa äänestyslinkin, jonka kautta pääsee antamaan äänen haluamalleen toimijalle.

Äänestysaikaa on maaliskuun loppuun, joten kaikki Hämeenmaan asiakasomistajat aktiivisesti äänestämään!
Nyt on mahdollisuus saada tukea Ryskeen tarjoamille hienoille harrastuksille.

Lisää tietoa Kannustajat-ohjelmasta Osuuskauppa Hämeenmaan sivuilta:
https://www.s-kanava.fi/web/hameenmaa/kannustaja