Tammelan Ryskeen seuran palkitsemistilaisuus järjestetään Tammelan kunnantalon valtuustosalissa 16.11.2017 klo 18:30. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo. 18.00

Tervetuloa!

Palkittavien lista:

Arttu Aaltonen
Jarkko Bärholm
Mea Erkkilä
Roope Haapanen
Stella Haavisto
Janne Hakala
Tomi Hänninen
Aleksi Jokela
Mauri Juhola
Minja Kaunisharju
Samu Kauppi
Leo Kiiskinen
Peppi Koppanen
Salla Koskela
Atte Kurkikangas
Eetu Kurkikangas
Elli Kurkikangas
Hannu Kurkikangas
Atte Kuusela
Inka Kuusela
Taika Kuusela
Toni Kuusi
Hermanni Kämi
Pinja Kämi
Atte Laakso
Jani Laakso
Teppo Lappalainen
Niilo Laukkanen

Siiri Laukkanen
Mikko Lehtimäki
Noora Leiman
Netta Miettinen
Vilho Miettinen
Sanni Mikkola
Siiri Mäkilä
Veikko Mäkilä
Emmi Nieminen
Tuomas Nikkilä
Sini Nurmisto
Tytti Nyrönen
Jooa Oksanen
Inka Paassilta
Mia Paassilta
Ulla-Maija Peltomaa
Jerry Rantala
Sami Rekola
Ville Rekola
Anita Reunanen
Leela Reunanen
Lili Reunanen
Lumia Reunanen
Luna Reunanen
Elias Riihimäki
Elli Riihimäki
Veeti Saarinen

Henna Salminen
Jonne Salminen
Joona Salminen
Venni Silmälä
Vili Silmälä
Olli Skogberg
Lauri Suolahti
Susanna Suolahti
Alisa Syrjälä
Erica Syrjälä
Tiia Talonen
Mikko Tiensuu
Jesse Tuki
Ville Tuki
Titus Uutela
Vihtori Valkama
Enna Vehmas
Vanessa Vesala
Verneri Vesala
Paavo Vesterinen
Topias Vesterinen
Viivi Välimäki
Vili Välimäki
Vilja Välimäki
Jaromir Ylikoski
Valtteri Yrjölä