Tammelan Ryske ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tammelan liikuntapuiston kahviossa ja Teams- ohjelmiston kautta ma 26.2.2024 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:n mukaiset asiat.

Johtokunta ehdottaa lisäksi vuosikokouksessa hyväksyttäväksi lisäystä 13§:ään. Nykyisten sääntöjen kohta ”Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin.” muutettaisi muotooon ”Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys kokouspaikalla salattuna suljetuin lipuin, mutta etäyhteyttä käyttävät voivat äänestää vain avoimesti.” 

Kokouksen alussa jaetaan seuran kiertopalkinnot.

Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyden kautta.

Ilmoittaudu kokoukseen etäosallistujaksi osoitteeseen seura@tammelanryske.fi tai puhelinnumeroon 0400477144 viimeistään su 25.2.2024 klo 15:00.

Etäyhteys järjestetään Teams-ohjelmalla, jonka liittymislinkki lähetetään etäosallistujiksi ilmoittautuneille sunnuntai-iltana. Teams toimii omalla sovelluksellaan tai selaimen kautta.

Tervetuloa.

Johtokunta.