Tammelan Ryske ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tammelan liikuntapuiston kahviossa ja Teams- ohjelmiston kautta ma 6.2.2023 klo 19.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:n mukaiset asiat.

Johtokunta ehdottaa lisäksi vuosikokouksessa hyväksyttäväksi sääntömuutosta 14§:ään. Nykyisten sääntöjen kohta ”Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kymmenen jäsentä.” muutettaisi muotooon ”Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuudesta kymmeneen (6-10) jäsentä.” 

Kokouksen alussa jaetaan seuran kiertopalkinnot.

Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyden kautta.

Ilmoittaudu kokoukseen etäosallistujaksi osoitteeseen seura@tammelanryske.fi tai puhelinnumeroon 0400477144 viimeistään su 5.2.2023 klo 15:00.

Etäyhteys järjestetään Teams-ohjelmalla, jonka liittymislinkki lähetetään etäosallistujiksi ilmoittautuneille sunnuntai-iltana. Teams toimii omalla sovelluksellaan tai selaimen kautta.

Tervetuloa.

Johtokunta.