Tammelan Ryskeen vuosikokous pidettiin 26.11.2015.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Jarkko Koivula.

Johtokuntaan valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle kahdeksi vuodeksi Markku Kaakinen, Anu Syrjälä, Johanna Rekola, Heidi Kämi ja Ville Peltonen. Lisäksi yhdeksi vuodeksi Markus Nuutisen tilalle valittiin Tuomas Karhu.

Johtokunnan vanhoina jäseninä jatkavat Hanne And, Jussi Kuusinen, Kaisa Mäkilä, Teemu Salminen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Anne Rämö ja Jari Junttila, varalle Liisa Kurkikangas ja Marjaana Kukkola.

Urheilumuotoina Ryskeessä jatketaan hiihtoa, lentopalloa, yleisurheilua, voimailua, jalkapalloa ja kuntoilua. Lisäksi seurassa toimii naisjaosto.

Kaikkien jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet ovat lueteltuna yhteystiedot-sivulla.

Vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävänä Ryskeen nettisivuilla.